Bedrijfsverzekeringen zijn maatwerk

Ondernemen is risico’s nemen. Echter sommige risico’s kunt of wilt u niet zelf dragen. Door te beginnen met het overzichtelijk in kaart te brengen van uw risico's, kunt u vervolgens de meest passende wijze kiezen om met deze risico's om te gaan. Bedrijfsverzekeringen is hierbij het sluitstuk. 

Passende bedrijfsverzekeringen

FIRM Financieel helpt u graag om dit inzicht te krijgen voor uw onderneming, uw personeel of uw persoonlijke situatie als ondernemer zelf. Al deze gebieden kennen hun specifieke kenmerken en risico's. Heeft u uw huidige situatie echt goed in beeld? WIj helpen u graag bij het creëren van inzicht en overzicht. Dat is het startpunt. 

U kiest vervolgens per risico de meest passende wijze hoe u hiermee om wenst te gaan. U kunt de keuze maken om het risico te vermijden, te verminderen, zelf te dragen of te verzekeren. Het treffen van de juiste preventiemaatregelen en het bewust nemen van risico's behorende bij het ondernemerschap en zorgen ervoor dat u met een gerust gevoel onderneemt. 

De laatste stap is het passend verzekeren van de risico's die u niet zelf kunt of wilt dragen. Met professioneel en onafhankelijk advies helpen wij u de keuze te maken voor de bedrijfsverzekeringen met de beste voorwaarden. Wilt u naast het afsluiten van uw bedrijfsverzekeringen ook een nieuwe bedrijfsfinanciering afsluiten? Neem dan ook hiervoor contact met ons op!